KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

Gerindami įmonės vadybos ir vykdomų procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, užtikrinti gaminamų maisto produktų kokybę ir saugą įsipareigojame:
- veiklą vykdyti vadovaujantis verslo šaką ir maisto saugą reglamentuojančiais LR įstatymais, teisės aktais, normatyviniais dokumentais, klientų reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties Geros gamybos praktikos reikalavimams ir ISO 9001 reikalavimams;
- dirbti tik su patikimais tiekėjais, siekiant, kad jų produktai, paslaugos, darbuotojų darbo sąlygos, technologijos atitiktų kokybės ir maisto saugos politiką, keliamus kokybės ir maisto saugos tikslus ir teisinius reikalavimus;
- nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais, klientais ir tiekėjais;
- ugdyti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją profesinėje srityje, maisto saugos užtikrinimo srityje;
- diegti naujoves ir ieškoti sprendimų vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui;
- užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją, užtikrinti kad reikalavimą dėl
efektyvios komunikacijos suprastų visi asmenys, kurių veikla turi įtakos maisto
saugai;
- šios politikos pagrindu formuoti integruotos kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos tikslus, vykdyti tikslų įgyvendinimo monitoringą ir sistemingai vykdyti vertinamąją analizę.
- nuolat gerinti integruotos kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

Siekiame nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą, bei tikime, kad mūsų atsakingumas, gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai atlikti darbus džiugina klientus, todėl ši kokybės ir maisto saugos politika yra supranta ir taikoma visais organizacijos lygiais.

2021 m. rugpjūčio 1 d.

GRĮŽTI Į PUSLAPIO VIRŠŲ